Co to jest badanie kliniczne?

Badania kliniczne to badania naukowe prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa leków. Bez badań klinicznych nie byłoby nowych terapii, a nasza wiedza na temat chorób i sposobów ich leczenia byłaby zdecydowanie mniejsza. Badania kliniczne są regulowane prawem a ich przeprowadzenie wymaga zgody właściwych urzędów.

więcej
Co to jest badanie kliniczne?

Fazy badań klinicznych

FAZA I - wstępne badania nad bezpieczeństwem i właściwościami farmakologicznymi leku, obejmujące około 50-100 zdrowych uczestników FAZA II - badania nad określeniem dawki, wstępna analiza bezpieczeństwa i skuteczności leku, obejmuje około 300-600 pacjentów z konkretnym typem dolegliwości FAZA III - najdłuższy i najbardziej kosztowny etap, obejmujący od około 1000 do ok. 3000 pacjentów, którego celem jest potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa leku,  co umożliwia rejestrację i wprowadzenie go na rynek FAZA IV - dalsze badania po rejestracji leku, w celu potwierdzenia jego długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa        

więcej
Fazy badań klinicznych

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu klinicznym

Uczestnictwo w badaniach klinicznych umożliwia pacjentowi korzystanie z nowoczesnych metod i produktów medycznych, do których nie mają dostępu pacjenci leczeni w ramach standardowych świadczeń, dostępnych na rynku medycznym. Osoby o podobnych schorzeniach ale nie biorące udziału w badaniach klinicznych, będą miały szansę na terapię takimi metodami najwcześniej za kilka lat.

więcej
Dlaczego warto wziąć udział w badaniu klinicznym

Zakończenie badania

Czas po zakończeniu badania wykorzystywany jest na analizę zebranych danych dotyczących badanej substancji, głównie jej bezpiczeństwa i skuteczności. W przypadku badań trwających wiele lat proces oceny trwa również w trakcie ich prowadzenia w ściśle określonych odstępach czasowych.

 

Pozytywna ocena nowego leku w czasie I, II i III fazy badań, wykazanie jego przewagi nad lekami aktualnie dostępnymi w aptekach pozwala złożyć całą dokumentację do Urzędów regulacyjnych. W Polsce jest to  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w Europie EMA Europejska Agencja Leków, w USA FDA Agencja Żywności i Leków. Po akceptacji lek zostaje zarejestrowany i dopuszczony do sprzedaży w aptekach.

 

Decyzję o refundacji nowego leku w Polsce podejmuje Minister Zdrowia po pozytywnej ocenie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Refundacja może nie zostać zatwierdzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).