Co to jest badanie kliniczne?

Badania kliniczne to badania naukowe prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa leków. Bez badań klinicznych nie byłoby nowych terapii, a nasza wiedza na temat chorób i sposobów ich leczenia byłaby zdecydowanie mniejsza. Badania kliniczne są regulowane prawem a ich przeprowadzenie wymaga zgody właściwych urzędów.

więcej
Co to jest badanie kliniczne?

Fazy badań klinicznych

FAZA I - wstępne badania nad bezpieczeństwem i właściwościami farmakologicznymi leku, obejmujące około 50-100 zdrowych uczestników FAZA II - badania nad określeniem dawki, wstępna analiza bezpieczeństwa i skuteczności leku, obejmuje około 300-600 pacjentów z konkretnym typem dolegliwości FAZA III - najdłuższy i najbardziej kosztowny etap, obejmujący od około 1000 do ok. 3000 pacjentów, którego celem jest potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa leku,  co umożliwia rejestrację i wprowadzenie go na rynek FAZA IV - dalsze badania po rejestracji leku, w celu potwierdzenia jego długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa        

więcej
Fazy badań klinicznych

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu klinicznym

Uczestnictwo w badaniach klinicznych umożliwia pacjentowi korzystanie z nowoczesnych metod i produktów medycznych, do których nie mają dostępu pacjenci leczeni w ramach standardowych świadczeń, dostępnych na rynku medycznym. Osoby o podobnych schorzeniach ale nie biorące udziału w badaniach klinicznych, będą miały szansę na terapię takimi metodami najwcześniej za kilka lat.

więcej
Dlaczego warto wziąć udział w badaniu klinicznym

Badania kliniczne - kto może wziąć w nich udział?

W badaniach klinicznych mogą wziąć udział osoby, które spełniają określone kryteria medyczne, specyficzne dla każdego badania klinicznego. Przy dokonywaniu kwalifikacji pacjenta, pod uwagę brane są informacje o jego stanie zdrowia, przebytych chorobach i ich leczeniu. Lekarz, który prowadzi badania ma obowiązek przedstawić pacjentowi informacje o jego przebiegu, możliwych korzyściach i ewentualnych wątpliwościach, a także o alternatywnych, dostępnych aktualnie metodach leczenia danej choroby. Pacjent ma prawo w każdej chwili i na każdym etapie badania klinicznego wycofać się z udziału w nim, nie tracąc przy tym prawa do korzystania ze standardowej opieki zdrowotnej.

 

W badaniach klinicznych ogromny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo pacjenta i zabezpieczenie jego praw. Badania kliniczne muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi Good Clinical Practice, w skrócie GCP,  czyli Dobrej Praktyki Klinicznej, obowiązującym prawem, najlepszą wiedzą medyczną, czy protokołem badania.

 

Wszystkie badania przeprowadzane są pod ścisłym nadzorem odpowiednich instytucji, w Polsce są to Komisja Bioetyczna oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i zgodnie z określonymi, restrykcyjnymi procedurami. Zanim dany lek lub terapia zostaną zarejestrowane, czyli wprowadzone do powszechnego stosowania, grono doświadczonych specjalistów prowadzi badania kliniczne z udziałem pacjentów, podczas których ocenia się skuteczność i bezpieczeństwo badanego produktu oraz ustala się najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze dawki tego produktu dla określonych grup pacjentów.

 

Oprócz dostępu do innowacyjnych terapii, badania kliniczne mają dodatkową korzyść dla pacjenta,  za każdym razem poprzedzone są serią badań przesiewowych i diagnostycznych, czasami ujawniając schorzenia, które w innych okolicznościach nie zostałyby wykryte.