Co to jest badanie kliniczne?

Badania kliniczne to badania naukowe prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa leków. Bez badań klinicznych nie byłoby nowych terapii, a nasza wiedza na temat chorób i sposobów ich leczenia byłaby zdecydowanie mniejsza. Badania kliniczne są regulowane prawem a ich przeprowadzenie wymaga zgody właściwych urzędów.

więcej
Co to jest badanie kliniczne?

Fazy badań klinicznych

FAZA I - wstępne badania nad bezpieczeństwem i właściwościami farmakologicznymi leku, obejmujące około 50-100 zdrowych uczestników FAZA II - badania nad określeniem dawki, wstępna analiza bezpieczeństwa i skuteczności leku, obejmuje około 300-600 pacjentów z konkretnym typem dolegliwości FAZA III - najdłuższy i najbardziej kosztowny etap, obejmujący od około 1000 do ok. 3000 pacjentów, którego celem jest potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa leku,  co umożliwia rejestrację i wprowadzenie go na rynek FAZA IV - dalsze badania po rejestracji leku, w celu potwierdzenia jego długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa        

więcej
Fazy badań klinicznych

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu klinicznym

Uczestnictwo w badaniach klinicznych umożliwia pacjentowi korzystanie z nowoczesnych metod i produktów medycznych, do których nie mają dostępu pacjenci leczeni w ramach standardowych świadczeń, dostępnych na rynku medycznym. Osoby o podobnych schorzeniach ale nie biorące udziału w badaniach klinicznych, będą miały szansę na terapię takimi metodami najwcześniej za kilka lat.

więcej
Dlaczego warto wziąć udział w badaniu klinicznym

Sponsorzy

Dr Dorota Młodawska-Chołuj, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog, uczestniczy w badaniach klinicznych od 2000 roku pełniąc obowiązki głównego badacza i współbadacza. Prowadzi badania II i III fazy dotyczące cukrzycy typu 1 i typu 2, jej powikłań, wśród nich badania doustnych leków stosowanych w cukrzycy typu 2, insulinoterapii, nowych leków stosowanych w przewlekłej chorobie nerek i polineuropatii cukrzycowej.

 

Przez ponad 20 lat współpracując z firmami farmaceutycznymi i firmami CRO przeprowadziliśmy ponad 30 badań klinicznych, w których uczestniczyło kilkuset pacjentów.

 

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych lekarzy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w badaniach klinicznych oraz pracowników administracyjnych, mających doświadczenie w zakresie pracy z pacjentami oraz prowadzenia szczegółowej dokumentacji medycznej zgodnie z zasadami Good Clinical Practice (GCP). Osoba pełniąca funkcję koordynatora ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie Badaniami Klinicznymi”. Wieloletnia praktyka zawodowa oraz praca w Poradni Diabetologicznej zapewnia odpowiednio dużą pulę pacjentów, której populacja jest aktywnie przeglądana, co pozwala prawidłowo ocenić możliwości włączenia deklarowanej ilości pacjentów w danym wskazaniu.

 

Zdobyte na przestrzeni lat zaufanie, pozwoliło nam zachować maksymalną retencję uczestników biorących udział w prowadzonych przez nas badaniach klinicznych. Istniejący model współpracy zapewnia prawidłową komunikację między Sponsorem i Ośrodkiem oraz wewnątrz zespołu.

 

Zapewniamy odpowiednią bazę lokalową, z odpowiednim miejscem do bezpiecznego przechowywania dokumentacji badań, warunkami do pracy monitora oraz wykonywania wymaganych procedur. Czas pracy ośrodka jest nielimitowany.

 

Nasze położenie zapewnia wygodną komunikację wieloma środkami transportu, w bezpośrednim sąsiedztwie istnieją liczne parkingi. Lokalizacja na parterze umożliwia wygodny i bezkolizyjny dostęp osobom niepełnosprawnym.

 

W 2016 roku otrzymaliśmy dyplom uznania Certificate of Individual Recognition Janssen Research Development LLC.

 

Ośrodek ma certyfikowany sprzęt, z aktualnymi przeglądami technicznymi, niezbędny do prowadzenia badań klinicznych w interesujących nas wskazaniach, do których należą:

 

 • Cukrzyca T 1
 • Cukrzyca T 2
 • Powikłania cukrzycy
 • Cukrzyca ciążowa
 • Cukrzyca w ciąży
 • Przewlekła choroba nerek
 • Retinopatia cukrzycowa
 • Makroangiopatia cukrzycowa
 • Choroba wieńcowa
 • Stan po udarze mózgu
 • Dislipidemia
 • Otyłość